Vår verksamhet

bildtitelDala Elektrolindningar reparerar virkesfläktmotorer.  Med verksamhet ett halvt sekel tillbaka i tiden, som hos Dala Elektrolindningar på industriområdet Gunnars i Smedjebacken, samlas erfarenhet och kompetens i mängd.

För några år sedan kom sådana egenskaper väl till pass. Problemet man bestämde sig för att lösa var reparation av en "brunnen" motor i en virkestork.

Fläktmotorn i sågverkens virkestork har sämsta tänkbara miljö, i hög fuktighet och hög värme. Välkänt är att ju hetare miljön är desto bildtitelsnabbare åldras motorns isolering. Förslitningen blir onormalt hård.

Lindat elmotorer ett halvt sekel

Med omlindning av elektriska motorer som bas och dominerande inslag i den dagliga verksamheten har Dala Elektrolindningar en stark position som serviceföretag till industrin och kommuner.

Den enda egentliga begränsningen på verkstaden i Gunnars ligger i lyftkapaciteten sex ton. Förutom lindningen ingår naturligtvis även översyn och reparation av de mekaniska delarna som lager och axlar.

Tjänster

För att fullfölja ambitionen med korta hålltider har Dala Elektrolindningar en egen turbil vid behov av hämtning och leverans. Enklare service av en elmotor med torkning, rengöring och lagerbyte sker i regel över dagen. Fordras lindning krävs längre tid, ett par dagar, beroende på omfattning. Vid särskilda behov finns tillgänglighet även på annan tid än dagtid.

Dala Elektrolindningar tillhör ELR-kedjan, Elektromekaniska Lindningsverkstäders. Riksförbund. Det innebär tillgång till auktorisation, agenturer, utbildning samt ett brett kontaktnät till över hundra anslutna företag över hela landet.

Om reparationerna

Varför är reparationerna så komplicerade? 

  1. Det rör sig om en så kallad ytterrotormotor, säger Ingemar Löf, Dala Elektrolindningar.

    Den har en särskilt komplicerad konstruktion, vilket gör reparation extra svår.

  2. Tidigare ansågs reparation av en sådan här motor alltför omständlig och framförallt kostsam.

    Vi löste den hårdaste knuten, demonteringen av fläktmotorn, genom att ta fram egna pressverktyg.

  3. Sedan nyheten om vår metod att laga virkesfläktmotorer blivit känd och etablerad i sågverks-branschen, har åtagandena i denna del av vårt serviceutbud bara ökat.