Reparation av virkesfläktmotorer

bildtitelABB Assist AB: Dala Elektrolindningar uppfyller kraven vi ställer på alla våra leverantörer, säger Stig Lindqvist, ansvarig för inköp och underhåll av elmotorer inom ABB Assist AB i Ludvika, avdelning maskinunderhåll.

- Närheten till Ingemar Löf och hans manskap i Smedjebacken talar också till Dala Elektro-lindningars fördel för vårt vidkommande.

ABB Assist AB är det lokala servicebolaget i Ludvika för i första hand övriga ABB-bolagen i den omedelbara närheten. Assist har också egna verkstäder för plåt- och maskinbearbetning, för övrigt även med externa uppdrag.

Varför just Dala Elektrolindningar?

Avdelningen SM inom ABB Assist står för maskinunderhåll. Det betyder ansvar över service, underhåll och inköp av en rik flora av produktionsutrustning. Här sköter Stig Lindqvist service och inköp av reservdelar. När det gäller elmotorer har valet av leverantör varit lätt:

- Självklart väljer vi en leverantör som finns inpå knutarna, säger Stig Lindqvist. Men det är bara halva sanningen. Helt avgörande är att Dala Elektrolindningar i Smedjebacken uppfyller de krav som vi ställer på alla våra leverantörer.

- Vi har själva mycket höga krav på oss från våra kunder, att förkorta eventuella stilleståndstider till det minimala. Kraven blir de motsvarande på våra leverantörer. Vi har ett långvarigt förhållande till Dala Elektrolindningar. De är pålitliga, de har kunnandet och framförallt uppfyller de kravet på korta leveranstider, säger Stig Lindqvist.

Tjänster

  • Omlindning och reparation av: Elmotorer, fläktar, transformatorer, pumpar, elsvetsar, m.m.

  • Axelriktning med laser.

  • Lyftkapacitet upp till sex ton.

  • Fältservice med lagerkontroll enligt SPM.

  • Egen turbil för hämtning och leverans.

  • Försäljning: Elmotorer, pumpar, elhandverktyg, m.m.

  • Uthyrning: Pumpar, samt elverk upp till 150 KVA.