Vi är våra kunders back-up

bildtitel"Vi är våra kunders back-up". Vår affärsidé bygger på att industrin, kommunerna och andra av våra kunder inte själva har back-up på dyrbara elmotorer, fläktar  och annan specialutrustning, säger Ingemar Löf. Våra leveranstider utgår från att göra eventuella stillestånd kortast möjliga.

Dala Elektrolindningar AB i Smedjebacken grundades 1953 av Sievert Löf. 1987 flyttades verksamheten till egna moderna verkstadslokaler på industriområdet Gunnars. Efter tjugo år som "lärling" hos fadern övertog Ingemar Löf 1992 rollen som VD och ägare.

bildtitelVerkstadsindustrin dominerande

- Affärsområdet med omlindning och reparationer av elmotorer och liknande utrustning har varit detsamma genom alla åren, berättar Ingemar Löf.

Bland de områden som ökat mer markant är service och reparation av dränkbara pumpar i framförallt avloppssystem. Kommunerna har blivit en kundkrets av betydelse, liksom sågverken och energiverken på framförallt fläktmotorsidan.

- Uppdragen för verkstadsindustrin fortsätter annars vara dominerande. Vi är sju anställda och opererar i huvudsak i Dalarna och Västmanland, säger Ingemar Löf.

Tjänster

  • Omlindning och reparation av: Elmotorer, fläktar, transformatorer, pumpar, elsvetsar, m.m.

  • Axelriktning med laser.

  • Lyftkapacitet upp till sex ton.

  • Fältservice med lagerkontroll enligt SPM.

  • Egen turbil för hämtning och leverans.

  • Försäljning: Elmotorer, pumpar, elhandverktyg, m.m.

  • Uthyrning: Pumpar, samt elverk upp till 150 KVA.